Patronat:

Francja

Polska

Nicolas Sarkozy
Prezydent Francji

Bronisław Komorowski
Prezydent RP

Luc Chatel
Minister Edukcji Narodowej, Młodzieży i Stowarzyszeń

Waldemar Pawlak
Wicepremier, Minister Gospodarki

Valérie Pecresse
Minister Szkolnictwa Wyższego i Badań

Barbara Kudrycka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Christine Lagarde
Minister Gospodarki, Finansów i Przemysłu

Radosław Sikorski
Minister Spraw Zagranicznych

Michèle Alliot-Marie
Minister Spraw Zagranicznych

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nathalie Kosciusko-Morizet
Minister ds. Ekologii, Energii, Zrównoważonego Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

 

Bertrand Delanoë
Mer Paryża

 

Patrick Gérard
Kanclerz paryskich uniwersytetów

 

 

 

Komitet Honorowy:

Francja

Polska

Jean Salencon
Prezes Academie des Sciences

Bogusław Buszewski
Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego

A. Aurengo
Acad. Med.

Katarzyna Chałasińska-Macukow
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Olivier Homolle
Prezes Francuskiego Towarzystwa Chemicznego

Andrzej Dąbrowski
Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

M. Leduc
Prezes Francuskiego Towarzystwa Fizycznego

François Barry Delongchamps
Ambasador Francji

J. Prost
Dyrektor Ecole Superieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

C. Huriet
Prezes Inst/Fond. Curie

Janusz Jurczak
Członek Prezydium PAN

G. Chambaud
Dyrektor l'INC, CNRS

Michał Kleiber
Prezes PAN

J-C. Pomerol
Prezydent Uniwersytetu Piotra i Marii Curie (UPMC)

Marek Krawczyk
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

B. Bigot
Administrator Generlany CEA

Włodzimierz Kurnik
Rektor Politechniki Warszawskiej

A. Lauvergeon
AREVA (koncern energetyczny)

Karol Musioł
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

L'OREAL

Hanna Trojanowska
Wiceminister Gospodarki

H. Langevin/P.Joliot

 

 

Komitet Programowy:

Francja

Polska

R. Guillaumont
Prezes Komitetu Narodowego Chemii (CNC)

Bogusław Buszewski
Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego (Przewodniczący)

Olivier Homolle
Prezes Francuskiego Towarzystwa Chemicznego (SCF)

Tadeusz Borowiecki
Członek Prezydium Komitetu Chemii PAN

M. Leduc
Prezes Francuskiego Towarzystwa Fizycznego

Robert Gałązka
Przewodniczący Komitetu Fizyki PAN

F. Lafuma
była dyrektor Studiów w ESPCI

Marek Janiak
Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie

R. Huynh
Dyrektor Musee Curie, Inst. Fond. Curie

Jacek Kijeński
Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

C. Cartier
Charge Comm., INC, CNRS

Andrzej Konował
Sekretarz Komitetu Chemii PAN

M-P. Pileni

Stanisław Ledakowicz
Przewodniczący Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN

X. Clement
Dyrektor ds. Komunikacji

Janusz Lipkowski
Przewodniczący Komitetu Chemii PAN

J-L. Salanave
AREVA, Dir. Res. & Prog.

Wojciech Lubiewa-Wieleżyński
Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Maciej Nałęcz
Dyrektor, Division of the Basic & Engineering Sciences, UNESCO

Bogdan Marciniec
Wiceprzewodniczący Komitetu Chemii PAN

J. Campbell
L'Oreal

Stanisław Penczek
Członek Biura IUPAC

H. Langevin/P. Radvanyi/E. Brezin

Jerzy Pielaszek
Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Paryżu

Janusz Rosiak
Przewodniczący Rady Fundacji Badań Radiacyjnych

Małgorzata Sobieszczak-Marciniak
Dyrektor Muzeum M. Skłodowskiej-Curie

Kazimierz Stępień
Przewodniczący Rady Nauki w MNiSW

Michael Waligórski
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki

Małgorzata Witko
Wiceprzewodniczący Komitetu Chemii PAN

Monika Michel
Sekretarz Polskiego Towarzystwa Chemicznego
(Sekretarz)

 

Instytucje Współpracujące:

Polskie Towarzystwo Chemiczne

Muzeum M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

Fundacja Badań Radiacyjnych

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Polska Akademia Nauk

Komitet Chemii PAN

Komitet Fizyki PAN

Komitet Inżynierii Chemicznej PAN

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Instytut Chemii Organicznej PAN

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

Stacja Naukowa PAN w Paryżu

Ministerstwo Gospodarki

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uniwersytety: Warszawski, Jagielloński, Medyczny w Warszawie, Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Politechnika Warszawska

Rada Nauki

Państwowa Agencja Atomistyki

Pikniki naukowe

Festiwale naukowe

 

Wykaz planowanych imprez związanych z obchodami MSC-100