Contact
 

 

Komitet Chemii PAN

Instytut Chemii Organicznej PAN

Adres:
ul. Kasprzaka 44/52
Warszawa
01-224
Polska

List: komitet.chemii at icho.edu.pl
Telefon: (+48) 22 343 23 31
Telefon: (+48) 22 343 23 35
Faks: (+48) 22 632 66 81