100th Anniversary of Nobel Prize for Marie Skłodowska-Curie PDF Print

 

Patronage: 

France

Poland

Nicolas Sarkozy
the President of French Republic

Bronisław Komorowski
the President of the Republic of Poland

Luc Chatel
Minister of National Education, Youth and Voluntary

Waldemar Pawlak
Deputy Prime Minister and Minister of the Economy

Valérie Pecresse
Minister for Higher Education and Research

Barbara Kudrycka
Minister of Science and Higher Education

Christine Lagarde
Minister of Economic Affairs, Finances and Industry

Radosław Sikorski
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Michèle Alliot-Marie
Minister of Foreign and European Affairs

Bogdan Zdrojewski
Minister of Culture and National Heritage

Nathalie Kosciusko-Morizet
Minister for Ecology, Sustainable Development, Transport and Housing

Bertrand Delanoë
Mayor of Paris

Patrick Gérard
Chancellor of the Universités de Paris

 

Honor Committee :

France

Poland

Jean Salencon
President of Academie des Sciences

Michał Kleiber
President of PAS

A. Aurengo
Acad. Med.

François Barry Delongchamps
Ambasador Francji

Olivier Homolle
Prezes Francuskiego Towarzystwa Chemicznego

Janusz Jurczak
 Przewodniczący Wydziału III PAN

M. Leduc
 Prezes Francuskiego Towarzystwa Fizycznego

Hanna Gronkiewicz-Waltz
 Prezydent m.st. Warszawy

J. Prost
Dyrektor Ecole Superieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris

Hanna Trojanowska
 Wiceminister Gospodarki

C. Huriet
 Prezes Inst/Fond. Curie

Katarzyna Chałasińska-Macukow
 Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

G. Chambaud
 Dyrektor l'INC, CNRS

Włodzimierz Kurnik
 Rektor Politechniki Warszawskiej

J-C. Pomerol
 Prezydent Uniwersytetu Piotra i Marii Curie (UPMC)

Marek Krawczyk
 Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

B. Bigot
 Administrator Generlany CEA

Karol Musioł
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

A. Lauvergeon
AREVA (koncern energetyczny)

Andrzej Dąbrowski
Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

L'OREAL

Bogusław Buszewski
Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego

H. Langevin/P.Joliot

Komitet Programowy:

Francja

Polska

R. Guillaumont
Prezes Komitetu Narodowego Chemii (CNC)

Bogusław Buszewski
Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego (Przewodniczący)

Olivier Homolle
Prezes Francuskiego Towarzystwa Chemicznego (SCF)

Tadeusz Borowiecki
Członek Prezydium Komitetu Chemii PAN

M. Leduc
Prezes Francuskiego Towarzystwa Fizycznego

Robert Gałązka
Przewodniczący Komitetu Fizyki PAN

F. Lafuma
była dyrektor Studiów w ESPCI

Marek Janiak
Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie

R.  Huynh
Dyrektor Musee Curie, Inst. Fond. Curie

Jacek Kijeński
Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

C. Cartier
 Charge Comm., INC, CNRS

Andrzej Konował
Sekretarz Komitetu Chemii PAN

M-P. Pileni

Stanisław Ledakowicz
Przewodniczący Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN

X. Clement
Dyrektor ds. Komunikacji

Janusz Lipkowski
Przewodniczący Komitetu Chemii PAN

J-L. Salanave
AREVA, Dir. Res. & Prog.

Wojciech Lubiewa-Wieleżyński
Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Maciej Nałęcz
Dyrektor, Division of the Basic & Engineering Sciences, UNESCO

Bogdan Marciniec
Wiceprzewodniczący Komitetu Chemii PAN

J. Campbell
L'Oreal

Stanisław Penczek
Członek Biura IUPAC

H. Langevin/P. Radvanyi/E. Brezin

Jerzy Pielaszek
Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Paryżu

 

Janusz Rosiak
Przewodniczący Rady Fundacji Badań Radiacyjnych

 

Małgorzata Sobieszczak-Marciniak
Dyrektor Muzeum M. Skłodowskiej-Curie

 

Kazimierz Stępień
Przewodniczący Rady Nauki w MNiSW

 

Michael Waligórski
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki

 

Małgorzata Witko
Wiceprzewodniczący  Komitetu Chemii PAN

 

Monika Michel
Sekretarz Polskiego Towarzystwa Chemicznego
(Sekretarz)

Instytucje Współpracujące:

Polskie Towarzystwo Chemiczne

            Muzeum M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

Fundacja Badań Radiacyjnych

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Polska Akademia Nauk

            Komitet Chemii PAN

            Komitet Fizyki PAN

            Komitet Inżynierii Chemicznej PAN

            Instytut Chemii Fizycznej PAN

            Instytut Chemii Organicznej PAN

            Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

            Stacja Naukowa PAN w Paryżu

Ministerstwo Gospodarki

            Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

            Uniwersytety: Warszawski, Jagielloński, Medyczny w Warszawie, Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

            Politechnika Warszawska

            Rada Nauki

Państwowa Agencja Atomistyki

Pikniki naukowe

Festiwale naukowe

THE LIST OF PLANNED EVENTS ASSOCIATED WITH THE CELEBRATION OF MSC-100